Diplomy a osvědčení

Univerzitní diplom
Diplom pro specializaci v oboru pediatrie druhého stupně
Diplom pro specializaci v oboru lékařská imunologie
Osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru pediatrie
Osvědčení k výkonu odborného zástupce pro obor alergologie a klinická imunologie
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Atestace

Atestace I. stupně z pediatrie - rok 1978
Atestace II. stupně z pediatrie - rok 1983
Atestace z klinické imunologie a alergologie - rok 1991

Pravidelná účast na pracovních schůzích ČSAKI v Praze, které se konají každý druhý čtvrtek v měsíci.

Kurzy

IPVZ Praha - Funkční vyšetřování plic II. st. - rok 1994
IPVZ Praha - Základy imunomodulační terapie - rok 1994
IPVZ Praha - Moderní aspekty léčby bronchiálního astmatu - rok 1994
IPVZ Praha - Aktuální problematika alergických chorob - rok 1995 a 1998
IPVZ Praha - Imunopatologie a imunomodulační léčba - rok 1998
IPVZ Praha - Problematika posudkové činnosti v pneumologii - rok 1999
ČLK - Doškolovací den v pediatrii telekomunikačně imunologický - rok 1999
ČSAKI - Postgraduální kurz v oboru alergologie a klinické imunologie, Liberec - rok 2000
ČSAKI - Postgraduální kurz - funkční diagnostika plicní, Karlovy Vary - rok 2002
ČSAKI - Farmakoterapie a imunoterapie alergií - rok 2003 a 2004
ČSAKI - Repetitorium klinické imunologie pro alergology - rok 2003
IPVZ Praha - Kurz dermatologie - rok 2003
IPVZ Praha - Kurz alergologie a klinické imunologie - rok 2003
ČSAKI - Postgraduální kurz - imunodeficience, akutní stavy v alergologii - rok 2004
IPVZ Praha - Aktuální stav ORL - rok 2005

Účast na kongresech

Kongres evropské akademie alergologie a klinické imunologie, Berlin - rok 1989
Kongres evropské akademie alergologie a klinické imunologie, Zurich - rok 1991
Kongres evropské akademie alergologie a klinické imunologie, Paris - rok 1992
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc - rok 1994
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Třinec - rok 1998
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Liberec - rok 2000
Pediatrický kongres, Hradec Králové - rok 2000
Pediatrický kongres, Teplice - rok 2002
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Karlovy Vary - rok 2002
Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Brno - rok 2004
Světový alergologický kongres, Mnichov - rok 2005
Past, present and future in the treatment of asthma and COPD, Barcelona - rok 2006
XXVI. Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Imunology in Goteborg - rok 2007
European Respiratory Society Annual Congress in Berlin - rok 2008
XII. kongres českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Praha - rok 2008
European Respiratory Society Annual Congress, Barcelona - rok 2010
XXVII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Olomouc - rok 2010 (včetně postgraduálního kurzu)
Světový alergologický kongres, Miláno - rok 2013
Evropský alergologický kongres EAACI, Lisabon - rok 2019

Odborná školení

Pediatrické dny, Ústí nad Labem - rok 1994, 1995 a 1998
Ústecké imunologické dny - rok 1998, 1999, 2000, 2001 a 2002
Význam imunologických vyšetření u únavových stavů - rok 1998
VI. Severočeský imunologický seminář - rok 1998
VIII. Šumperský den - rok 1999
VI. Luhačovické alergologické dny - rok 1999
OdboFrné symposium Alergie - rok 1999
Konference dětské pneumologie - rok 1999
Farmakoterapie v pediatrii - rok 1999 a 2001
VIII. Severočeský imunologický seminář - rok 2000
V. Rinologické dny, Karlova Studánka - rok 2000
IX. Šumperský den - rok 2000
Regionální dermatologický seminář - rok 2000
Alergie - od dg. k terapii - rok 2000
X. Šumperský den - rok 2001
Význam přirozené výživy mateřským mlékem - rok 2000
Serolog. dg. inf. on. - rok 2000
Problematika drog v praxi pediatra - rok 2000
Chřipka a její prevence - rok 2000
ČSAKI - S Evropou proti alergii - rok 2000
Kožní projevy alergických onemocnění - rok 2000
IX. Severočeský imunologický seminář - rok 2001
Alergie na přelomu tisíciletí - rok 2001
ČIPA - Pacient - náš partner - rok 2001
VI. Rinologické dny, Karlova Studánka - rok 2001
IX. Severočeský imunologický seminář - rok 2001
ORL v pediatrické praxi - rok 2001
VII. Rinologické dny, Karlova Studánka - rok 2002
Atypické pneumonie - rok 2001
Onemocnění přenášená klíšťaty - rok 2001
ČSAKI - Alergie a antihistaminika - rok 2002
XI. Šumperský den - rok 2002
Alergie a astma z různých pohledů - rok 2002
Dětská pneumologie - rok 2003
XI. Severočeský imunologický seminář - rok 2003
Nové dg. možnosti u alergických onemocnění - rok 2003
XII. Severočeský imunologický seminář - rok 2004
XIII. Severočeský imunologický seminář - rok 2005
IX. dny RAPPL, Karlova Studánka - rok 2004
X. dny RAPPL, Karlova Studánka - rok 2005
XIII. Šumperský den alergologie a klinické imunologie - rok 2004
Aktuální poznatky v laboratorní dg. se zaměřením na autoimunitu - rok 2004
Večer klinické imunologie a alergologie - rok 2004
XIV. Šumperský den alergologie a klinické imunologie - rok 2005
Českolipský den astmatu a alergie - rok 2005
Astma forum - společný cíl - kontrola astmatu - rok 2005
XI. Dny RAPPL, Karlova Studánka - rok 2006
S Evropou proti alergii - rok 2006
Alergie 2006, Praha - rok 2006
EFA: Astma a alergie - rok 2006
XI. Českolipský den astmatu a alergie - rok 2006
V. setkání dětských alergologů a klinických imunologů v Telči - rok 2006
Moderní trendy v alergologické imunoterapii Praha - rok 2006
UCB - Alergie v dnešním světě - rok 2006
Aktuality z alergologie a klinické imunologie, Imumed Praha - rok 2007
Odborný seminář HPV a karcinom děložního hrdla - rok 2007
XII. dny RAPPL, Karlova Studánka - rok 2007
Odborný seminář v oboru imunologie, alergologie a laboratorní diagnostiky, Chomutov - rok 2007
XII. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2007
VI. setkání dětských alergologů a klinických imunologů v Telči - rok 2007
Zvládnutí anafylaxe v alergologicko-imunologické praxi, Ústí nad Labem - rok 2007
Dětská rhinologie a rhinomanometrické vyšetření, infekční rýma z pohledu imunologa, Most - rok 2007
Alergenová imunoterapie, Praha - rok 2008
Aktuality z alergologie a klinické imunologie, Praha - rok 2008
Monitorování zánětu v dýchacích cestách - moderní trendy, Praha - rok 2008
S Evropou proti alergii, Ústí nad Labem - rok 2008
Odborné symposium Alergie 2008, Praha - rok 2008
XV. Luhačovické dny - rok 2008
Světový den astmatu, Praha - rok 2008
Profesní alergická onemocnění, Česká Lípa - rok 2008
Imunopatologie v průběhu života, Praha - rok 2008
VIII. setkání lékařů České a Slovenské republiky - Astma, alergie, imunita, Litomyšl - rok 2009
Aktuality z alergologie a klinické imunologie, Praha - rok 2009
Bronchiální hyperreaktivita, Praha - rok 2009
Alergie 2009, Praha - rok 2009
XVIII. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie - rok 2009
XIV. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2009
Specifická alergenová imunoterapie, České Budějovice - rok 2009
Bronchokonstrikční testy v alergologické praxi, lokální antihistaminika, Ústí nad Labem - rok 2009
Aktuality z alergologie a klinické imunologie, Praha- rok 2010
IX. setkání lékařů České a Slovenské republiky - Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2010
Problematika respiračních chorob, Ústí nad Labem - rok 2010
XV. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2010
Nové poznatky v respirační medicíně, Praha - rok 2010
Alergie 2011, Praha - rok 2011
X. setkání lékařů České a Slovenské republiky - Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2011
Světový den astmatu 2011, Praha - rok 2011
XVI. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2011
19. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2011
Zvládnutí anafylaxe v alergologicko-imunologické praxi, Praha - rok 2011
Etika a komunikace v medicíně, Praha - rok 2011
Aktuální poznatky v laboratorní diagnostice, Žatec - rok 2011
Aktuality z alergologie a imunologie, Praha - rok 2012
Alergie 2012, Praha - rok 2012
XVII. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2012
XI. setkání lékařů České a Slovenské republiky - Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2012
XII. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita - rok 2013
21. Severočeská imunologická konference - rok 2013
Právní seminář ČLK – Nový občanský zákoník a zdravotnictví – rok 2013
III. forum alergenové imunoterapie Štiřín - 2013
Symposium ALERGIE - rok 2014
Modern aspects of Allergy and urticaria and treatment - rok 2014
Obstrukční onemocnění plic – 2014
Světový den astmatu - rok 2014
XIII. setkání lékařů České a Slovenské republiky: Alergie a alergeny - rok 2014
XIX. Českolipský den astmatu a alergií: Fenotyp nemocí s bronchiální obstrukcí - 2014
Symposium Alergie - rok 2015
Symposium Alergie - rok 2016
Symposium Alergie - rok 2017
XX. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2015
XXI. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2016
XXII. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2017
XXIII. Českolipský den astmatu a alergií - rok 2018
23. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2015
XIV. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2015
24. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2016
XV. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2016
Kongres ČSAKI - rok 2016
25. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2017
XVI. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2017
Kongres ČSAKI, Horný Smokovec - rok 2017
Forum alegie a imunoterapie - rok 2017
26. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2018
XVII. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2018
Forum alergie a imunoterapie - rok 2018
27. Severočeská imunologická konference, Ústí nad Labem - rok 2019
XVIII. setkání lékařů České a Slovenské republiky – Astma, CHOPN, alergie a imunita, Litomyšl - rok 2019
Respiratory forum, Praha - 2019
Severočeské imunologické konference - Ústí nad Labem - pravidelně každoročně
Sjezdy českých a slovenských alergologů a klinických imunologů - pravidelně každoročně (mimo epidemie Covid inf.)
Forum alergenové imunoterapie a další symposia spolec. Stallergenes
Webináře - zvl. v době epidemie Covid inf.
Přednášky České společnosti alergologie a klinické imunologie - 2. čtvrtky v měsíci
Vzdělávací akce ČSAKI - 2021
Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli každoročně (mimo epidemii Covid inf.)
Symposium Alergie 2019, 2021
Vzdělávací akce Pr+Lékaře