První návštěva

Objednat se lze telefonicky nebo osobně.

Při objednávání je nutné nahlásit následující údaje: jméno, příjmení, RČ, bydliště, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna

K prvnímu vyšetření není nutné mít doporučení praktického nebo jiného lékaře, ale přineste s sebou prosím seznam léků, které pravidelně užíváte, předchozí zprávy od jiných specialistů (ORL, pneumologie, alergologie, kožní či jiné).

Dotazník pro děti naleznete zde. Pokud budete mít u dětských pacientů výpis nemocnosti, bude tím stanovení diagnózy urychleno.

Dotazník pro dospělé naleznete zde.

Délka trvání vyšetření: přibližně 1 hodina

Další návštěvy

Termín dalšího vyšetření je pacientovi oznámen a datum vyznačeno na kartičce vždy na konci stávajícího vyšetření. Pacienty je velice kladně hodnoceno, že jsou vyzváni ke vstupu do ordinace přesně dle stanoveného času vyšetření (s výjimou akutního či komplikovaného zdravotního stavu předchozího pacienta).

Zrušení termínu vyšetření

Pokud se pacient nemůže ze závažných důvodů dostavit ve stanovený termín k vyšetření, je NEZBYTNĚ nutné, aby se min. 24 hod. předem omluvil (osobně či zanecháním vzkazu na telefonním záznamníku). Jedině tímto způsobem lze zkrátit čekací lhůty k odbornému vyšetření a dodržet přesně stanovené doby vyšetření v naší ordinaci.